STRATEGI OG KONCEPT

Hvad er målet og hvad skal der ske, for at du når det?

Du skal forholde dig til nye, anderledes krav og forventninger til integrationen af din messeoplevelse i den stadig mere digitale virkelighed. Vi hjælper dig med at udarbejde en praktisk, realiserbar strategi og inddrager faserne før og efter selve messen for at opnå en integreret kundeoplevelse og udnytte den samlede power i dine fysiske og digitale kontaktpunkter.

YDELSER

  • Research, dataindsamling og analyse
  • Udvikling af strategi
  • Fastlæggelse af prioriteter
  • Udarbejdelse af konceptuel ramme

Alle services.

STRATEGI & KONCEPT

Hvad er målet og hvad skal der ske, for at du når det?

CONTENT

Hvad er din historie og hvordan skal den fortælles?

OPLEVELSESDESIGN

Hvordan skaber du rammerne til en unik fysisk oplevelse?

Samarbejds setup.

Vi udvikler ikke løsninger for, – men sammen med vores kunder. Det foregår i korte workshops eller i længere metodiske projektforløb, tilpasset dit projekt og din udfordring. Ikke omvendt.

Det starter med et indledende møde.

Det indledende møde er uforpligtende og gratis, men værdifuldt, fordi vi deler ud af vores tilgang og viden og sparrer om hvordan indsigterne kan anvendes hos dig. Det sker bedst og helst med udgangspunkt i en konkret udfordring eller problemstilling. Til gengæld vil du få inspiration til eftertanke.

KONTAKT OS

Validerings workshop.

Med udgangspunkt i en 360 graders analyse af din nuværende løsning og situation, identificer og anbefaler vi konkrete strategiske og konceptuelle tiltag med henblik på at styrke oplevelseskvaliteten og forretningseffekten af din messeoplevelse. Vi er store tilhængere af hudløs ærlighed og lover at fortælle dig sandheden. Inden workshoppen afholder vi et formøde, hvor vi sammen forbereder forløbet.

KONTAKT OS

Skræddersyet projektforløb.

Udviklingsproces, konkret indhold og aktiviteter formes efter opgavens karakter og omfang, mens rejsen fra idé til implementering generelt er delt op i følgende fire håndgribelige grundfaser:

01. PERSPEKTIVERING

I perspektiverings fasen definerer vi mål og sammensætter rådgivnings indhold. Vi stiller spørgsmål, analyserer og skaber et grundigt overblik over din udfordring og inddrager evt. din målgruppe for optimal indsigt og fundament for udvikling af strategi.

02. KONCEPT

I konceptfasen udarbejder vi løsnings prototyper baseret på indsigter og strategi.

03. TRANSFORMATION

I transformationsfasen bliver prototyper kogt ned og oversat til den konkrete messeløsning i form af udarbejdelse af indhold, valg af interaktionsmedier og fysisk udformning af udstillingsstand.

04. EKSEKVERING

I eksekveringsfasen produceres, leveres og implementeres løsningen i tæt samarbejde med vores eller dine egne samarbejdspartnere.